مدیران و مؤسسین شرکت بعد از اینکه شرکت را به ثبت رسانند در مواردی می توانند تغییرات شرکت را انجام دهند از جمله مواردی از قبیل : انتخاب تغییر مدیر ، بازرس یا بازرسین ، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ، تصویب ترازنامه ، تغییرات در اساسنامه ، کاهش و افزایش سرمایه ، انحلال شرکت و نحوه تصفیه حساب و... که تمام این موارد تغییرات در دو مجمع برگزار و تصویب می رسد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده که تصمیمات اخذ شده در این جلسات صورت جلسه تنظیم شده و تصمیمات جدید و قبلی در آن ذکر شده و به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نمایند .

نحوه تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

 • الزامی است عنوان صورت جلسه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده درج گردد .
 • مشخصات شرکت از جمله نام شرکت شخصیت حقوقی ، شماره ثبت ، شناسه ملی الزامی است در صورت جلسه ذکر شود 
 • الزامی است که سرمایه شرکت مبلغ آن آورده شود
 • در جلسه مجمع در زمان و مکان و تاریخی که برگزار می شود کلیه موارد فوق در صورت جلسه قید شود 
 • در جلسه الزامی است حضار شرکت کننده نام و مشخصات آنها ذکر شود در مواقعی در جلسه حضار شرکت کننده تعداد آنها به اندازه کافی نبوده در این صورت الزامی است همراه نام و مشخصات آنها میزان سهام آنها قید شود. هم چنین باید دقت کرد در قبل از برگزاری جلسه اگر از روزنامه ای برای دعوت حضار استفاده نموده اید ذکر نام روزنامه و مفاد دعوت و تاریخ آن الزامی است ( می توان برای راحتی کار از نسخه روزنامه درضمیمه صورت جلسه استفاده کرد ).
 • تصمیماتی که در این مجمع گرفته می شود . که تغییرات آن بر اساس صلاح دید مجمع صورت گرفته باشد در متن تنظیم صورتجلسه قید شده و هم چنین مواد اساسنامه که موضوع آن تغییر کرده است قید شود

جهت راهنمایی بیشتر می توانید  به این نمونه مثال توجه نمایید : مجمع عمومی فوق العاده درصدد افزایش سرمایه می باشد که الزامی است در متن صورت جلسه ای که تنظیم می شود  مبلغ سرمایه اولیه و هم چنین مبلغ سرمایه جدید که افزایش صورت گرفته قید شود . هم چنین در صورتجلسه افزایش سرمایه به چه روشی و چه صورتی نقد و یا غیر نقدی آن و تغییرات سهم الشرکه و سهامی و ارزش اسمی آنها درج گردد . .

کلیه موارد فوق الزامی است در صورت جلسه رعایت شود . وقتی موارد را درج نموده و صورت جلسه آمده شد کلیه اعضا و حضار شرکت کننده در این جلسه ، ذیل آن را امضا نمایند . به همراه مدارک مورد نیاز قبلی و حتی تغییرات جدید به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود .

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده

 • عنوان صورت جلسه مهم است به درستی بیان شود که مجمع عمومی عادی سالیانه یا صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تعیین و ذکر شود .
 • مشخصات اصلی شرکت ، شماره و تاریخ ثبت ، شناسه ملی ، نوع شخصیت حقوقی قید گردد .
 • کلیه سرمایه شرکت باید قید گردد
 • برگزاری جلسه در یک مکان و زمان وتاریخ خاصی صورت کی گیرد کلیه این موارد از مکان برگزاری زمان و تاریخ برگزاری و هم چنین دعوت نامه حضار در صورت جلسه باید قید گردد . اگر دعوت نامه حضار در روزنامه چاپ شود متن دعوتنمامه به همراه تاریخ آن ذکر شود.
 • شرکت سهامی باشد اعضا هیأت مدیره تعیین شود .
 • تصمیماتی که در این جلسه گرفته می شود مواردی از قبیل :

الف ) اعضا هیأت مدیره را به ترتیب و قید مشخصات هویتی آنها و سمت آنها در شرکت و همچنین قید شود که اصلی هستن و یا علی البدل و نشانی محل سکونت و تلفن تماس ذکر شود
ب ) بازرسین که تعیین می شود اصلی و یا علی البدل آنها به همراه مشخصات شناسایی و آدرس محل سکونت و تلفن تماس آنها قید گردد

 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اگهی های شرکت به همراه نشانی سکونت انها
 • تصویب ترازنامه سود و زیان با ذکر سال مالی
 • تعیین وکیل حقوقی برای شرکت با ذکر نام و نام خانوادگی ، شماره وکالت و اعلام صلاحیت او برای امضا ذیل اسناد

صورت جلسه را باتوجه به موارد فوق تنظیم کرده می توان همراه این صورت جلسه مدارک فوق را ضمیمه کرده و جهت اعمال این تغییرات به اداره ثبت شرکت ارجاع داده شود .

تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره

باتوجه به وظایف اختیارات مدیران شرکت و انتخاب وتعیین این مدیران می توان در تصمیمات این اختیارات تغییری صورت داد . در نتیجه جهت اخذ این تصممیات صورتجلسه هیئت مدیره را تشکیل داد . در نتیجه بدین صورت جلسه مجمع را به عنوان هیئت مدیره عنوان کرده و موضوع تغییرات را در این صورت جلسه قید شود و می توان مدارکی را ضمیمه این صورت جلسه کرد و همانند دیگر صورت جلسات اعمال تغییرات در اداره ثبت شرکت انجام می شود . می توان در مواردی با مجوز از مجمع عمومی فوق العاده ، هیئت مدیره در موضوعاتی تغییراتی را اتخاذ نماید که تماما باید مطابق با موارد اساسنامه باشد . در این صورتجلسه باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

 • همانند سایر صورت جلسات ، عنوان صورت جلسه هیئت مدیره باید قید گردد.
 • مشخصات کلی شرکت از جمله نام ، شماره ثبت ، شناسه ملی ، شخصیت حقوقی در ابتدا صورت جلسه قید گردد .
 • برگزاری جلسه مجمع در یک مکان و تاریخ و زمانی برپا می شود که در صورت جلسه موارد فوق قید گردد که این مجمع کجا و در چه تاریخ و زمانی برگزار شده است همچنین حضار شرکت کننده و غایبین به همراه مشخصات فردی درک شود . اگر برای دعوتنامه این افراد از دعوت نامه در روزنامه صورت گرفته ذکر روزنامه و متن دعوت آنها نیز در صورت جلسه قید گردد .
 • در صورتجلسه هیئت مدیره باید نام و نام خانوادگی مدیران و سمت انها ذکر شود
 • در صورتجلسه هیئت مدیره باید نام دارندگان حق امضا مجاز شرکت به همراه حدود اختیارات و مجاز بودن امضا وی مشخص شوند.

در انتها با رعایت موارد ذکر شده در بالا صورت جلسه را تنظیم و ذیل کلیه اوراق را اعضا امضا نمایند . به همراه مدارک تغییرات به اداره ثبت شرکت ها الزامی است به درخواست هیئت مدیره و یا مدیرعامل ارسال شود .

مدارک مورد نیاز برای ارسال صورتجلسات به اداره ثبت شرکت ها 

 1. تنظیم صورت جلسه ای که از یکی مجامع های صورت گرفته باشد مجمع عمومی فوق العاده ، عادی سالیانه ، عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره
 2. ارائه لیست کلیه سهامداران در شرکت های سهامی و شرکا در شرکت های اشخاص
 3. آگهی روزنامه رسمی و کثیرالانتشار
 4. اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا
 5. در صورتی که تغییرات نق و انتقال سهام باشد ارائه مدارکی از قبیل مفاضاحساب دارایی سال مالی الزامی است
 6. در صورتی که نقل و انتقال و یا ورود شریک جدید به شرکت باشد مدارک شریک جدید و سهامداران الزامی است
 7. مجوز برای تغییر موضوع شرکت در صورت مجوزی بودن
 8. آخرین روزنامه رسمی برای موضوعاتی همچون تغییر ادرس شرکت
 9. کپی اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت

و...

هم چنین باید دقت کرد اگر موضوعات تغییرات شرکت ملزم به ارائه مدارکی می باشد ارائه این مدارک به اداره ثبت الزامی است .

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت شرکت

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31

  در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 • 21 فروردین

  وکیل همراه مشاور

  برترین وکلای ما در هر لحظه و هر زمان با شما در ارتباط خواهند بود

آخرین نظرات کاربران

 • علی قربانی

  ممنون از مشاوره ی دقیق شما

 • امید کیاخواه

  باید گفت برترین وکلای ثبت شرکت در تهران در مجموعه ی شما قراردارند.

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج