کارت بازرگانی مطابق مقررات و قوانین گمرکی مجوزی می باشد که مالک آن اعم از شخص حقیقی و حقوقی قادر می باشد با دربرداشتن آن به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا مبادرت نماید. این کارت به وسیله شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به اسم درخواست کنندگانی که شرایط لازم را دربرداشته باشند صادر می شود.

می توانید اطلاعات خودرا تکمیل تر نمایید با مطالعه مقاله تعریف کارت بازرگانی .

برحسب تقاضای درخواست کنندگان مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی از یک سال تا پنج سال می باشد و در صورتی که وزارت بازرگانی آن را تایید نماید دارای اعتبار خواهد بود.

به این شکل که درمرحله صدور اعتبار کارت بازرگانی تنها یکسال می باشد. تمدید کارت بازرگانی به منظور دفعه اول و دفعه دوم در هر مرتبه به مدت یکسال صورت می پذیرد.

تمدید کارت بازرگانی پس از پایان سه دوره یکساله ذکر شده ،با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان پذیر می باشد.تمدید کارت بازرگانی پس از پایان 9 سال اعتبار یا مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان پذیر می باشد.

درخواست کنندگان تمدید کارت با اعتبار بیشتر از یک سال می بایست ضمانت های خود را نسبت به اتاق به موقع به انجام رسانیده باشند و در دوره فعالیت مرتکب هیچ گونه جرمی و تخلفی نشده باشند.

وکیل ثبت شرکتها آماده ارائه خدمات در زمینه اخذ کارت بازرگانی می باشد هم اکنون می توانید با کارشناسان در ارتباط باشید

مدارک مورد نیاز تمدید کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

 1. دو صفحه فرم کارت بازرگانی ارائه گردد. (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د)
 2. در صورت تکمیل شدن  صفحه های کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی و ضروری می باشد.
 3. اصل کارت بازرگانی ارائه گردد.
 4. یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل ارئه گردد.عکس  ارائه شده بایستی  جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم باشد.
 5. اصل سند تسویه بیمه نامه تامین اجتماعی ارائه گردد پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده - الف-اصل و رونوشت  سند مالکیت شش دانگ به اسم درخواست کننده ،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه) ارائه گردد. - ب-اصل و رونوشت  اجاره نامه محضری دارای اعتبار به نام اسم در خواست کننده ،به منظور محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) ارائه گردد.- ج-اصل و رونوشت سند مالکیت به اسم غیر و اصل و رونوشت اجاره نامه عادی به اسم درخواست کننده ،با کد رهگیری به منظور محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن ارائه گردد.
 6. تصدیق ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بدون اشکال و بدون مانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس درج شده کارت بازرگانی همراه با تمامی برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد ارائه گردد.
 7. اظهارنامه میزان کار سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95 ارائه گردد.
 8. در صورتی که دفتر کاراجاره ای می باشد ،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده همراه با کد رهگیری از الزامات و ضروریات می باشد.
 9. در صورتی که محل تغییر یافته باشد علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل لازم و ضروری می باشد.
 10. ارائه مدرک تولیدی دارای اعتبار از یکی از وزارت خانه های تولیدی به منظور واحدهای تولیدی الزامی می باشد صاحبان مشاغلی که دربردارنده جواز کسب می باشند شامل این بند نمی گردند.
 11. فیش حق تمبر که از دارایی  اخذ می گردد بایستی ارائه گردد.

مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده کارت بازرگانی جهت افراد حقوقی به شرح ذیل می باشد:

 1. اصل کارت بازرگانی در هنگام  حضور اتاق ارائه گردد.
 2. اصل کارت ملی ارائه گردد.
 3. دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت ارائه گردد در ضمن در صورت تغییر مدیر عامل این فرم  بایستی به وسیله سازمان اسناد رسمی گواهی به امضا برسد.
 4. اصل سند تسویه حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع  و بدون اشکال بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)همراه با تمامی برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد. ارائه گردد.
 5. در صورت تکمیل شدن صفحه های کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهاربه صورت جدید،تمام رخ،ساده ارائه گردد.
 6. تصدیق ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاریبه آدرسی که در کارت بازرگانی درج شده است به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد ارائه گردد.
 7. اظهارنامه راندمان  سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورتی که  عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده  ارائه می گردد بایستی نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه دریافت و ارائه گردد.
 8. در صورتی که دفتر مرکزی شرکت به صورت  اجاره ای می باشد ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری ارائه گردد و ارائه آن الزامی می باشد.
 9. یک برگ رونوشت روزنامه رسمی در رابطه با تغییرات شرکت در صورتی که هرگونه تغییراتی به وجود آمده باشد بایستی ارائه گردد.
 10. در صورتی که مدیر عامل تغییر نماید مدارکی به شرح ذیل بایستی ارائه گردد:

الف.رونوشت  کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل به منظور برابر با اصل نمودن و یک سری رونوشت کامل از پشت و روی آن ارائه گردد.

ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد ارائه گردد.

ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به منظور اقایان برای برابر اصل شدن و یک سری رونوشت از پشت و روی آن ارائه گردد.

متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه رونوشت مدرک لیسانس به کارت پایان خدمت نیازمند نمی باشند.

د.اصل و رونوشت مدرک تحصیلی دارای اعتبار(حداقل دیپلم) ارائه گردد.

ه.بایستی حداقل سن 23 سال تمام داشته باشند.

- در صورتی که آدرس تغییر یابد ارائه یکی از مدارک به شرح ذیل از الزامات می باشد:

الف-اصل و رونوشت سند مالکیت شش دانگ به اسم شرکت؛ به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری ارائه گردد.

ب-اصل و رونوشت اجاره نامه محضری دارای اعتبار به اسم  شرکت، به منظور محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری ارائه گردد لازم به ذکر است در صورتی که سند ملک مسکونی و دربردارنده  کاربری اداری می باشد بایستی در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر به منظور شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است ذکر شود.

ج-اصل و رونوشت سند مالکیت به اسم  غیر و اصل و رونوشت اجازه نامه عادی به اسم  شرکت، با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن ارائه گردد.

11- اشخاص غیر ایرانی درخواست کننده  کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارکی که در بالا ذکر گردیده است به استثنای بند 8 ( الف-ب-ج ) مستلزم  به ارائه تایید و تصدیق صلاحیت مدیران خارجی از سفارت خانه پیروی کننده و ارائه رونوشت پروانه کار و محل اقامت همراه با اصل مدرک می باشند.

الف-فیش حق تمبر که از دارایی اخذ می گردد بایستی ارائه گردد.

ب-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل به صورت جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم ارائه گردد.

نکات مهم تمدید کارت بازرگانی

نکات مهم در رابطه با تمدید کارت بازرگانی به شرح ذیل می باشد:

* چنانچه به مدت 2 سال از آخرین انقضای کارت گذشته شده باشد مراتب صادر شدن کارت و هم چنین داشتن مدرک تحصیلی دیپلم به منظور تمدید سپری خواهد گردید.

* در هنگام تمدید نمودن کارت بازرگانی ، در صورتی که کارت بازرگانی حقیقی باشد دیگر نیازی به سپری شدن کلاس های آموزشی اتاق بازرگانی و شرکت در آزمون نمی باشد و در صورتی که کارت بازرگانی حقوقی می باشد و مدیر عامل شرکت هم تغییر نکرده باشد بازهم به سپری نمودن دوباره کلاس به هنگام تمدید کارت بازرگانی نیازی نمی باشد. اما چنانچه مدیرعامل تغییر نموده باشد بایستی دوره های آموزشی سپری گردد و سپری نمودن کلاس های آموزشی الزامی می باشد.

می دانید کارت بازرگانی معایبی نیز دارد برای مطالعه آن به قسمت بیشتر بدانید مراجعه نمایید . 

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت شرکت

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31

  در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 • 21 فروردین

  وکیل همراه مشاور

  برترین وکلای ما در هر لحظه و هر زمان با شما در ارتباط خواهند بود

آخرین نظرات کاربران

 • علی قربانی

  ممنون از مشاوره ی دقیق شما

 • امید کیاخواه

  باید گفت برترین وکلای ثبت شرکت در تهران در مجموعه ی شما قراردارند.

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج