تغییرات شرکت سهامی خاص

تمامی شرکتها و مؤسسات بعد از ثبت شرکت در تهران ممکن است نیاز پیدا کنند که تغییراتی در شرکت خود ایجاد نمایند، این تغییرات و تصمیمات ، باید مطابق قانون تجارت در اداره ثبت شرکتها تهران به ثبت برسند.

انواع تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران

در شرکت سهامی خاص می توان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از:

الف)تغییر نام شرکت   

ب)تغییر موضوع شرکت

ج)تغییر محل شرکت 

د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد)  

ه)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد)

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در تهران نیاز به تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی دارد. اداره ی کل شرکتها تهران در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.

در ادامه راجع به نحوه ی تغییرات در موارد فوق توضیح خواهیم داد. 

مراحل تغییر نام شرکت سهامی خاص در تهران

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه.

_ انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.

_ تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها.

_ پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها.

_ تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

_ تأیید نام انتخابی توسط مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک.

مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص در تهران

1-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

2- تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.

3-دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.

4-تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها.

5-تحویل اصل صورتجلسه ، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

تغییر آدرس شرکت سهامی در تهران

الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص در تهران

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل جلسه هیات مدیره

2.تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.

3.فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید

4.برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)

5.فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

تذکر:چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.

نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده باشد.

2.فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید

3.اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)

5.فهرست جداگانه صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت شرکت

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31

  در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 • 21 فروردین

  وکیل همراه مشاور

  برترین وکلای ما در هر لحظه و هر زمان با شما در ارتباط خواهند بود

آخرین نظرات کاربران

 • علی قربانی

  ممنون از مشاوره ی دقیق شما

 • امید کیاخواه

  باید گفت برترین وکلای ثبت شرکت در تهران در مجموعه ی شما قراردارند.

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج