شرکت پس از طی مراحل قانونی خود جهت ثبت و آغاز فعالیت خویش، در تمام طول دوره فعالیت قانونی خود، قابلیت تغییر آدرس را مطابق با قانون مصوبه خود دارد. در کلیه شرکت ها تغییر آدرس با صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و به امضای اعضای آن رسیده، قابل انجام است البته میتوان تکلیف تغییر آدرس شرکت را در تبصره بند 3 اکثر اساسنامه های سهامی خاص و با مسئولیت محدود به هیأت مدیره آن شرکت سپرد تا با صلاحدیدهایی که میداند، اقدام به تغییر آدرس شرکت نماید.

پس اصولا تغییر محل شرکت، با مجمع عمومی فوق العاده شرکت میباشد، مگر در صورتی که این تکلیف توسط اعضای مجمع عمومی فوق العاده، ومصوبه ای که در اساسنامه شرکت لحاظ و به امضای اعضا میرسد، به عهده هیأت مدیره شرکت گذاشته شده باشد.

به سبب صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تغییر آدرس در همه ی شرکت ها قابل ثبت می باشد.البته قابل ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی بند3 اکثر اساسنامه های شرکت سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیئت مدیره هم واگذار شده است.

در این تبصره آمده است که هیئت مدیره قادر می باشد به هر جایی که صلاح و مصلحت می باشد آدرس شرکت را تغییر بدهد و شعبه هایی را برای شرکت تاسیس کند.بدین صورت به وسیله ی تصمیم هئت مدیره در صورتی که در اساسنامه این چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد و یا به وسیله ی مجمع عمومی فوق العاده تغییر آدرس شرکت قابل ثبت می باشد.

مدارک لازم برای ثبت تغییر آدرس شرکت

 • صورتجلسه تنظیمی تغییر آدرس با امضای سهامداران و یا با تصمیم اخذ شده اعضای هیأت مدیره
 • تمامی مدارک ثبت شرکت
 • تمامی مدارک تغییرات شرکت در صورت تغییر

مراحل تغییر آدرس شرکت به قید ذیل است

برای تغییر شرکت میبایستی به نوع شرکت توجه داشته باشیم زیرا شرکتها برحسب ساختاری که دارند، مراحل تغییر آدرس در آنها متفاوت است. در اینجا به مراحل تغییر آدرس شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود پرداخته شده است.

اقدامات لازم جهت تغییر آدرس شرکت سهامی:

الف- تنظیم صورتجلسه ای که پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به امضای هیات رئیسه رسیده است.
ب- رعایت تشریفات دعوت طبق مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت.


در مواردی که تغییر محل شرکت در اساسنامه به عهده هیأت مدیره گذارده شده باشد هیأت مدیره در جلسه ای که با حضور اعضا تشکیل میشود صورتجلسه ای تنظیم و اقدامات لازم را جهت ثبت تغییر آدرس شرکت انجام میدهد. و اما در صورتی که تغییر آدرس شرکت از شهرستانی به شهرستان دیگر باشد هیأت مدیره درخواستی مبنی بر تغییر محل شرکت به شهرستان مورد نظر تنظیم و صورتجلسه نموده و ارسال می نماید.

اقدامات لازم جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود:

_ تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط تمامی شرکا و لحاظ میزان سهم الشرکه خود در جلسه ای که مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده است.

_ رعایت تشریفات دعوت شرکا وفق اسسنامه و قانون تجارت در صورت تشکیل اکثریت مجمع و ارائه مدارکه مثبته

_ زمانی که تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد هیات نظار را با استناد بر ماده 109 قانون انتخاب و صورتجلسه ای تنظیم نموده که در آن اسامی هیات نظار قید و به امضای ایشان رسیده باشد.

_ صورتجلسه ای که تنظیم شده است میبایستی حداکثر تا یک ماه از زمان تنظیم توسط شرکا و یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه و اقدامات لازم را جهت ثبت، بعد از پرداخت هزینه های قید شده در قانون مصوبه انجام و به ثبت رسانده و دفتر ثبت را امضا نماید.   

موارد الزامی که در رابطه با صورتجلسه باید رعایت گردد:

- تمامی صورتجلسات در سربرگ شخص حقوقی مورد نظر تهیه شده و پس از مهر شخص حقوقی و امضا اشخاص ذی صلاح ارسال گردد.

- تمامی اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.

- پس از تهیه صورتجلسه سه نسخه ای که به امضای اعضای هیات مدیره رسیده، ظرف سه بعد از پذیرش نهایی در سامانه توسط پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و پس از آن بارکد پستی در سیستم مندرج میگردد.

و نکته آخر این که، زمانی که انتقال آدرس از یک خیابان به خیابان دیگر باشد فقط با تنظیم یک صورتجلسه تغییر آدرس، این امر حاصل میشود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت شرکت

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  بخشنامه شماره 96/62813 مورخ 1396/03/31

  در خصوص لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط به تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به عام ( موضوع مواد 278 و 279 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 • 21 فروردین

  وکیل همراه مشاور

  برترین وکلای ما در هر لحظه و هر زمان با شما در ارتباط خواهند بود

آخرین نظرات کاربران

 • علی قربانی

  ممنون از مشاوره ی دقیق شما

 • امید کیاخواه

  باید گفت برترین وکلای ثبت شرکت در تهران در مجموعه ی شما قراردارند.

دسترسی سریع

 • ثبت شرکت در کرج 
 • ثبت برند در کرج